Yrd. Doç. Dr. Nuray EGELİOĞLU CETİŞLİ

Görevi : Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : nuray.egelioglu.cetisli ikc.edu.tr
Telefon : 4813

Öğr. Gör. Ekin Dila TOP

Görevi : Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi
E-posta : ekindila.top ikc.edu.tr
Telefon : 4752

Ars. Gör. Gülşen IŞIK

Görevi : Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
E-posta : gulsen.isik ikc.edu.tr
Telefon : 4823

Ars. Gör. Seda Çetin Avcı

Görevi : Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
E-posta : seda.cetin ikc.edu.tr


Başa Dön