İntörn Öğrencilerin Dikkatine!!!!!!

4. sınıf intörn öğrencilerimiz 28-29 Kasım 2016 tarihlerinde verem savaş polikliniklerinden akciğer grafisi sonuç belgelerini (İzmir ilindeki verem savaş poliklinikleri internette yer almaktadır),  aile hekimliğinden de hepatit marker ve HIV marker sonuç belgelerini almaları için izinli sayılacaklardır. (Elinde daha önceden bu belgeleri bulunan öğrencilerimizin ikinci kez bu belgeleri almasına gerek yoktur.) Bu belgelerini tamamlayan öğrenciler; 30 Kasım-01 Aralık-02 Aralık 2016 tarihlerinde staja çıktıkları anabilim dalı öğretim elemanlarından izin alarak fakültemiz personeli Habil Bey'e staja çıktıkları hastanenin ismini vererek sonuçlarını vereceklerdir.  Tüm intörn öğrencilerimizin bu sonuçlarını tamamlaması ve teslim etmesi gerekmektedir. 

4. sınıf İntörn Koordinatörlüğü

Doç.Dr. Elif Ünsal Avdal

Öğr.Gör.MSc. Ekin Dila Top

Başa Dön