4. ULUSAL ACİL HEMŞİRELERİ KONGRESİ 11-13 MAYIS 2017

 

      Hastanelerin özellikli birimlerinin başında gelen ve 24 saat kesintisiz sağlık hizmetinin sunulduğu acil servislerde görev yapan sağlık ekibi içinde acil servis hemşirelerinin görev ve sorumluluklarının önemli olduğu gün geçtikçe daha fazla farkına varılmaktadır. Tüm dünyada ve ülkemizde gerek doğal afetler, gerekse toplumsal olaylar gibi kriz dönemlerinde hizmet veren acil ekibinin her anlamda nitelikli olması bir zorunluluktur. Bu nedenle acil servislerin personel, ekipman ve organizasyon yönünden hizmetin her anında ve aşamasında hazırlıklı ve donanımlı olması gereklidir.

    Hemşirelikte ana uzmanlık alanlarından biri olan “acil hemşireliği”nin mesleki gelişimine yönelik bilgi, beceri ve yönetsel niteliklerinin artırılmasını ana amacı olarak belirleyen “Acil Hemşireleri Derneği”; 11-13 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara’da 4.Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi’ni gerçekleştirecektir.

    4.Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi acil serviste kriz yönetimi ve toplumsal olaylarda afet yönetimi ile güvenli IV girişim uygulamaları ana konularının yanı sıra zehirlenmeler, riskli gruplarda istismar ve ihmal, kimyasal maruziyet ve dekontaminasyon, bulaşıcı hastalıklarda izolasyon, havayolu yönetimi ve kardiyopulmoner resusitasyon konularının alanında uzman ve deneyimli konuşmacılar ile irdeleneceği kapsamlı bir bilimsel içeriğe sahip olacaktır.

    Acil hemşireliğinde kanıt temelli uygulamalara katkı sağlaması amacıyla bildiri kabulüne de yer verilecek olan kongremizin Ankara’da gerçekleştirilmesi ve merkezi konumu nedeniyle ülke çapında çok sayıda acil hemşiresinin kongremize katılım sağlayacağını düşünüyoruz. Kongremizi bizim için özel kılan diğer neden ise; düzenleneceği tarih içerisinde 12 Mayıs Hemşireler Gününde katılımcı meslektaşlarımızla birlikte olma fırsatını bize sunacak olmasıdır.

    11-13 Mayıs 2017'de Ankara'da acil hemşireleri ve hekimlerinin bilimsel ve sosyal paylaşımlarında sizin de katkınız bize güç ve güven verecektir. Hemşireler Gününü de birlikte kutlamak ve paylaşımlarda buluşmak dileğiyle…

Doç. Dr. Yasemin TOKEM
Acil Hemşireleri Derneği Başkanı

 

http://www.acilhemsireligi2017.com

Başa Dön