Bölüm Başkanının Mesajı

    İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü web sayfasına hoşgeldiniz....

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 01.03.2011 tarih ve 009504 sayılı Yüksek Öğretim Kurulu kararı ile kurulmuş ve ilk eğitim yılı olan 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde 103 öğrencisi ile 26 Eylül 2011 tarihinde eğitime başlamıştır.

Hemşirelik Bölümümüz; sahip olduğu vizyon ve misyon doğrultusunda; kariyerlerini yapmada ne zaman, ne de mekânla sınırlı kalmayan, öğrenme, öğretme ve araştırma çabası üst düzeyde olan dinamik öğretim kadromuzla, güncel teknolojik donanımla desteklenen eğitimimizle, mesleki eğitim ve gelişimlerinin yanı sıra kişisel gelişimlerini de üst düzeyde gerçekleştirmeye hevesli olan öğrencilerimizle tanınan ve tercih edilen bir hemşirelik eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir.

Hemşirelik kuramsal bilgi ve beceriyi içeren uygulamalı bir sağlık disiplini olması nedeniyle; hemşirelik eğitimi de sistematik ve ciddi bir çalışma gerektirmektedir. Öğrencilerimizin 4 yıl boyunca ulusal standartlara uygun ve uluslararası düzeyde iyi bir eğitim alabilmesi için, sahip olduğumuz tüm bilgi, beceri, deneyimlerimiz ve tüm olanaklarımızla üst düzeyde bir performans sunma gayretindeyiz. Bu nedenle; uygulama ağırlıklı olan bu eğitim programından mezun olacak olan hemşire öğrencilerimiz; bir hemşirenin bakım verici, araştırıcı, eğitici, yönetici, danışman gibi tüm rollerini yerine getirebilecek düzeyde yeterli bir eğitim aldıklarından emin olmalıdırlar. Aynı zamanda; mezun olan öğrencilerimiz 2010 yılı itibariyle çıkarılan yönetmelik doğrultusunda meslekte uzmanlaşma ile tercih ettikleri alanlarda uzmanlaşabilir, klinisyenlik, akademisyenlik gibi kariyer yapma olanaklarına sahip olabilirler. Aynı zamanda öğrencilerimizin kariyer hedeflerinin sadece ülkemiz olanakları ile sınırlı kalmayıp uluslararası alanda da devam edebilmesine yönelik olarak programda yer alan tüm derslerimiz; kendi ders kredilerinin yanı sıra Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) olarak adlandırılan öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemine uyarlanmıştır. Öğrenci hareketliliğini ve öğrencilerin yurt dışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde akademik olarak tanınmasını kolaylaştırmak için Avrupa Birliği tarafından geliştirilmiş olan AKTS, programların ulusal ve uluslararası ölçekte daha rahat biçimde karşılaştırılabilmesine olanak sağlamaktadır.

Sevgili Öğrenciler;

Kişinin mesleğinde başarıyı, motivasyonu ve doyumu elde edebilmesi, aynı zamanda kişisel, kültürel ve sosyal açıdan gelişiminin bir sonucudur. Bu nedenle; mesleki bilgi ve becerilerinizin yanı sıra kişisel gelişim, üniversite yaşamına uyum, bilim ve sanat, toplumsal ve sosyal konulara duyarlılık gibi birçok alanda seçmeli derslerle programımızı en ideal şekilde desteklemeyi hedefledik. Bölümümüzün aynı zamanda üniversitemizin de ilk mezunları olacak olan sizler; İzmir’in de ilk fakülte mezunu hemşireleri olarak bizim dışa dönük ilk yüzümüz olacaksınız. İlk olmanın sizlere verdiği sorumlulukların bilincinde; sahip olduğunuz bilgi, beceri ve yetenekleri etik ilkeler doğrultusunda toplum yararına kullanan ve yeri geldiğinde paylaşan, yaşam boyu öğrenmeyi esas alan, ekip kavramının önemini bilen, sorunun değil çözümün bir parçası olan üretken gençler olmanız bizlerin başarısını artıran en önemli kazanımlarımız olacaktır.

 

Saygı ve Sevgilerimle,
Prof.Dr.Yasemin TOKEM
Hemşirelik Bölüm Başkanı


Başa Dön