Doç.Dr.Yasemin TOKEM

1993’de Lisans (Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu), 1999’da Yüksek Lisans (Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü), 2005’te Doktora (Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü) eğitimini tamamladı. Lisans ve lisansüstü öğrenimlerine paralel olarak 1989-2002 yılları arasında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Servis, Ortopedi ve Travmatoloji, Kardiyoloji Kliniklerinde Klinik Uzman Hemşiresi olarak görev yaptı. 2002-2009 yıllarında Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda Araştırma Görevlisi, 2009-2011 yıllarında Yardımcı Doçent olarak görev yaptıktan sonra 17.09.2011 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. 2012 yılında Doçent ünvanını aldı. Halen Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, Hemşirelik Bölüm Başkanı ve İç Hastalıkları Hemşireliği AD. Başkanı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Bilimsel ilgi alanları; Kardiyoloji, Romatoloji, Acil, Geriatri ve bu alanlarla ilgili hemşirelik yönetimlerini içermektedir. Mesleki ve bilimsel kuruluşlara üyeliklerinin yanı sıra; European Society of Cardiology Council of Cardiovascular Nursing and Allied Professions Scientific Committee Member (France, 2010-2016 Period), Acil Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Romatoloji Hemşireleri Derneği Araştırma Komisyonu Başkanıdır. Journal of Rehabilitation Nursing, Journal of Cardiovascular Nursing, Western Journal of Nursing Research, Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi başta olmak üzere 9 dergide Hakem ve Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği, 15’i uluslararası olmak üzere toplam 42 yayınlanmış araştırma makalesi, 1’i  uluslararası olmak üzere 2 tamamlanmış bilimsel araştırma projesi, 2’si uluslararası olmak üzere toplam 6 adet araştırma ödülü, 2 adet ulusal alanda basılmış kitap editörlüğü, 3’ü uluslararası olmak üzere toplam 17 kitap bölüm yazarlığı, 12’si uluslararası olmak üzere toplam 104 adet bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirisi, 3’ü uluslararası olmak üzere bilimsel toplantılarda gerçekleştirilmiş toplam 131 adet konferans ve panel konuşması bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 57 toplantıda başkan, bilimsel veya düzenleme kurulu üyeliği ve sekreterlik görevlerini yürütmüştür.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Üniversite Eğitim Öğretim Komisyonu, Stratejik Planlama Kurulu, Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu üyesi ve Fakülte Farabi Birim Koordinatörüdür.

Doç.Dr.Yasemin TOKEM; evli ve bir çocuk annesidir.


Başa Dön