Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Yasemin TOKEM

1993’de Lisans (Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu), 1999’da Yüksek Lisans (Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü), 2005’te Doktora (Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü) eğitimini tamamladı. Lisans ve lisansüstü öğrenimlerine paralel olarak 1989-2002 yılları arasında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Servis, Ortopedi ve Travmatoloji, Kardiyoloji Kliniklerinde Klinik Uzman Hemşiresi olarak görev yaptı. 2002-2009 yıllarında Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda Araştırma Görevlisi, 2009-2011 yıllarında Yardımcı Doçent olarak görev yaptıktan sonra 17.09.2011 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. 2012 yılında Doçent ünvanını aldı. Halen Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, Hemşirelik Bölüm Başkanı ve İç Hastalıkları Hemşireliği AD. Başkanı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Bilimsel ilgi alanları; Kardiyoloji, Romatoloji, Acil, Geriatri ve bu alanlarla ilgili hemşirelik yönetimlerini içermektedir. Mesleki ve bilimsel kuruluşlara üyeliklerinin yanı sıra; European Society of Cardiology Council of Cardiovascular Nursing and Allied Professions Scientific Committee Member (France, 2010-2016 Period), Türkiye Acil Hemşireleri Derneği Başkanı, Romatoloji Hemşireleri Derneği Araştırma Komisyonu Başkanıdır. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Üniversite Eğitim Öğretim Komisyonu Üyesi, Uluslararası Öğrenci Kurum Koordinatörü,  Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (İKÇÜKAM) Kurucu Üye ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyesidir.

Prof.Dr.Yasemin TOKEM; evli ve bir çocuk annesidir.


Başa Dön