Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç.Dr.Hatice YILDIRIM SARI


1971 yılında İzmir’de doğdu. 1989 yılında Atatürk Sağlık Meslek Lisesi’nden mezun oldu. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’nda tamamladı. Yüksek lisans öğrenimini 2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bölümü’nde “Down Sendromlu Çocuğu Olan Ailelere Yönelik Bir Durum Çalışması” isimli tezi ile tamamladı. Doktora eğitimini 2007 yılında Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bölümü’nde “Zihinsel Yetersiz Çocuğu Olan Aileler için Aile Yükü Değerlendirme Ölçeği Geliştirilmesi” isimli tezi ile tamamladı.

1989-1995 yılları arasında İstanbul Şişli Etfal Hastanesi’nde klinik hemşiresi ve sorumlu hemşire, 1995-1999 yılları arasında Salihli 70. Yıl Sağlık Meslek Lisesi’nde Meslek Dersleri Öğretmeni olarak çalıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda 1999-2003 yılları arasında Araştırma Görevlisi, 2003-2009 yılları arasında Öğretim Görevlisi, 2009-2011 yılları arasında Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 2011 yılı Ekim ayından itibaren İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bilimsel ilgi alanları: Yetersizliği olan çocuklar (Engelli çocuklar) ve Nitel araştırmalar başta gelmek üzere Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ile ilgilenmektedir.


Başa Dön