İç Hastalıkları Hemşireliği


İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Web Sayfasına hoş geldiniz…

Alana kazandıracağımız yeni meslektaşlarımızla ülkemizin hemşirelik bakım hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sağlayarak ve eğitimi, akademik kadrosu, bakım hizmeti, araştırma ve donanımı ile ulusal ve uluslararası alanda saygın bir yer edinerek kaliteli bir hemşirelik bakım hizmeti sunacak olmanın heyecanı ve coşkusunu yaşamaktayız.

İç Hastalıkları Hemşireliği; erişkin bireylerde görülen tüm sistemik dahili hastalıkların akut- kronik ve rehabilitatif hemşirelik bakımlarının yanı sıra bu hastalıkların yönetilmesinde bilinmesi zorunlu olan temel nitelikteki tıbbi ve hemşirelik kavramlarını içermektedir. Öğrencinin bu alanda edindiği teorik bilgiyi klinik uygulamaya aktarabilmesi, hemşirelik sürecini kullanarak eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisine sahip olabilmesi oldukça önem taşımaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerimiz iç hastalıklarının tüm alt branşlarında uygulama yapma imkanı bulacaklar ve kliniklerdeki hemşirelik bakımlarında aktif olarak yer alabileceklerdir.

Eğitim öğretim faaliyetlerimizin yanı sıra İç Hastalığı Hemşireliği Anabilim Dalı olarak bir diğer önceliğimiz; bir araştırma üniversitesinin bünyesinde yer almanın tüm avantajlarını kullanarak ulusal ve uluslararası hemşirelik literatürüne ve bakımına katkı sağlayacak kaliteli araştırma projeleri gerçekleştirmektir. En yakın zamanda lisansüstü eğitim programlarımızı da başlatarak kendi alanında derin bilgi ve beceriye sahip, yetkin ve araştırmacı yönü güçlü uzman hemşireler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Aynı zamanda 2011 yılından itibaren üniversite-hastane işbirliği ile düzenlenen klinik hemşirelerinin hizmet içi eğitimleri ve kurslarında meslektaşlarımızın bilgilerini güncelleme ve yeni bilgilerin uygulamaya aktarılmasını sağlamada destek vermekteyiz ve anabilim dalı/bölüm olarak her zaman olduğu gibi bu desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bilginin paylaşıldıkça çoğaldığının ve değer kazandığının bilincinde ve inancında olarak; bugünkü ve gelecekteki tüm meslektaşlarıma saygı ve sevgilerimi sunarım.

Doç.Dr. Elif ÜNSAL AVDAL
Anabilim Dalı Başkanı
 


Başa Dön