Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği


Değerli Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğrencilerimiz; Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği olarak yeni eğitim ve öğretim dönemimizde sizlerle birlikte olmanın kıvancı ve mutluluğunu yaşamaktayız.

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği bireyin cerrahi müdahale gerektiren tüm hastalıklarında ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve ameliyat sonrası döneme ilişkin bütüncül bir yaklaşımla hemşirelik bakımını, eğitimini ve rehabilitasyonunu içermektedir.

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği öğrenciye edindiği teorik bilginin bilimsel kaynaklı ve uygulamaya aktarmasında gerekli analizleri yapabilecek nitelikte olmasında aktif rol üstlenmektedir. Klinik uygulamalar öğrencimizin teorik bilgilerini, eleştirel düşünme becerilerini, karar verme yetilerini geliştirmeye yöneliktir. Cerrahi bilimler multi disipliner yaklaşımı ve ekip çalışmasını gerektirir. Kliniklerde ekip içinde yer alabilecek özelliklere sahip mesleki donanımlı bireylerin yetişmesi cerrahi hastalıklar hemşireliğinin amaçlarındandır. Bilimsel, nitelikli, dinamik bir ekip çalışması öğrencilerimizin gelecekteki meslektaşları ile birlikte aynı platformda (kliniklerde) yer alması ile mümkündür. Birlikteliğimiz güç birliği olup bilimsel çalışmalarımıza temel oluşturacaktır.

Bu bağlamda akademik kadromuz siz değerli öğrencilerimize ve ekip arkadaşlarımıza gereken tüm desteği sağlamaktan mutlu olacaktır.

Bölümümüzle ve üniversitemizle ilgili tüm hayal ettiklerinizin sizinle olmasını dileyerek sevgi ve saygılarımı sunarım.

Yrd. Doç. Dr. Gülay OYUR ÇELİK 
Anabilim Dalı Başkanı


Başa Dön