Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı web sayfasına hoş geldiniz.

Kadın sağlığı, kadının sadece kendi sağlığını değil, çocuk, aile ve dolayısıyla toplum sağlığını ilgilendiren bir sağlık hizmet alanıdır. Kadınların bireysel ve toplumsal işlevlerini ve sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için duygusal, fiziksel ve sosyal olarak sağlıklı olması gerekir. Kadın sağlığının korunması ve geliştirilmesinde hemşirelere önemli görevler düşmektedir. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı olarak amacımız; sağlığın korunması ve yükseltilmesini amaçlayan, hastalığa değil hastaya bütüncül bir bakış açısıyla bakım verebilen, tüm bunları kanıta dayalı ve güncel bilgiler ışığında, etik değerlere önem vererek gerçekleştirebilen hemşireler yetiştirmektir.

Dinamik bir ekip ile uluslararası standartlarda hizmet veren ve sürekli gelişen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi olarak tüm meslektaşlarımıza, öğrencilerimize ve aday öğrencilerimize saygı ve sevgilerimi sunarım.

Yrd.Doç.Dr. Nuray EGELİOĞLU CETİŞLİ
Anabilim Dalı Başkanı


Başa Dön