Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği


İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim elemanları Türkiye ve Dünya’daki çocukların hakları, sağlığı, gelişimi, akut ve kronik hastalıkları, özel gereksinimleri, hemşirelik bakımı başta olmak üzere çocuk sağlığını ilgilendiren güncel gelişmeleri yakından izlemeyi, çocuk hemşireliği alanına özgü ulusal ve uluslararası düzeyde sorunlara ışık tutacak bilimsel çalışmalar gerçekleştirmeyi, lisans ve lisans üstü eğitimde çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanına özgü bilgi ve beceriyle donanmış hemşireler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Hızla gelişen, dinamik bir üniversitenin çatısı altında heyecanla, sevgiyle, coşkuyla yüksek hedeflere ulaşmayı arzulamaktayız.

“Çocuklar umudumuzdur, geleceğimizdir, sevilmek, yeterli ilgi ve bakım almak her çocuğun temel hakkıdır.” Tüm çocuk dostlarına, meslektaşlarımıza ve hemşire adaylarımıza sevgi ve saygılarımı sunarım.
Doç.Dr. Hatice YILDIRIM SARI

Anabilim Dalı Başkanı


Başa Dön