Halk Sağlığı Hemşireliği


Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı olarak birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürme felsefesine odaklanmış, rol aldığı sağlık hizmeti alanlarında, evrensel bakım verme bilgi ve becerisi kazanmış, mesleki etik ilkeleri ön planda tutan, yenilikleri takip eden, araştırmacı, eleştirel düşünebilen ve işbirlikçi lisans mezunu yetiştirmek birincil hedefimizdir. Diğer yandan 2013-2014 eğitim –öğretim yılında başlayan “Hemşirelik Bölümü Tezli ve Tezsiz Lisansüstü Programlarımız” ile alanında uzman hemşireler yetiştirmek için yola çıktık. Yeni ve genç olduğu kadar ulusal ve uluslararası alanda aktif, yenilikçi ve saygın bir üniversite olmayı hedefleyen bir üniversitenin hemşirelik bölümü olarak mesleğimizin 21.yy’da daha da ilerlemesine katkı sağlayacak olmanın onur ve mutluluğunu taşımaktayız. Tüm öğrencilerimize, öğrenci adaylarımıza ve meslektaşlarımıza saygı ve sevgilerimle.
Doç.Dr. Medine YILMAZ


Anabilim Dalı Başkanı


Başa Dön