Bologna Program Tanıtım

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

PROGRAM TANITIM BİLGİLERİ

 

Kuruluş: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi; 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 22.07.2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükmünce kurulmuştur. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 01.03.2011 tarih ve 009504 sayılı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) kararı ile Hemşirelik Bölümü açılmıştır.

Kazanılan Derece: Hemşirelik

Derecenin Düzeyi: Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları: Hemşirelik Bölümü'ne İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine uygun olarak YÖK, ÖSYM ve Rektörlükçe istenen belgelerle, Senato tarafından belirlenen süreler içinde kesin kayıt yaptırılır. Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar: Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kurallar: Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin programda yer alan 240 AKTS kredi karşılığındaki tüm dersleri, en az 2.20 Genel Not Ortalaması ile başarı bir şekilde tamamlaması gereklidir.

Program Profili: Birey, aile ve toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastalığın tedavi edilmesi ve rehabilitasyonunda güncel bilimsel bilgiyi kullanarak hemşirelik süreci doğrultusunda bakım verebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde işe ve lisans üstü eğitime kabulde tercih edilir konumda olan lisans mezunu hemşireler yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri: Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastaneleri ile özel hastanelerde, kurumlarda ve merkezlerde klinisyen hemşire, klinik sorumlu hemşiresi ve yönetici hemşire olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş: Mezunların, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) sonrası yüksek lisans programlarına ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programlarına (ÖYP) başvuru yapma hakkı bulunmaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme: Tüm sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri doğrultusunda yapılır.

Mezuniyet Koşulları: Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin mezun olabilmesi için programda yer alan 240 AKTS kredi karşılığındaki tüm dersleri, en az 2.20 Genel Not Ortalaması ile başarı bir şekilde tamamlaması gereklidir.

Çalışma Şekli: Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri:

Bölüm Başkanı: Doç.Dr. Yasemin TOKEM

Aydınlıkevler Mahallesi, Cem Meriç Caddesi, 6780 sokak. No:48, 35640-Çiğli / İZMİR

sbf.hemsirelikikc.edu.tr

http://sbf.ikc.edu.tr

Tel: +90 (232) 325 05 35

Fax: +90 (232) 329 39 99

Bölüm Olanakları: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi'nin, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin ve Hemşirelik Bölümü'nün derslikleri, teknik beceri laboratuvarı, kütüphane, bilgisayar laboratuvarı, bilimsel toplantılar gibi tüm olanaklarından yararlanır.

 

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

PROGRAM ÇIKTILARI

  1. Bireyin inançları, değerlerine saygı göstererek, yaşına ve kültürüne uygun güvenli ve etkili bir şekilde bütüncül yaklaşımla hasta merkezli bakım verebilme
  2. Moral, özgecilik, yasal, etik ve temel insani değerlerin standartlarına dayalı bir hemşirelik bakımı uygulayabilme
  3. Birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, tedavi etme ve rehabilite etmede hemşirelik sürecini kullanarak hemşirelik bakımı verebilme
  4. İletişim, bilgiye erişim ve karar vermeye yardım amacıyla bilişim teknolojilerini kullanabilme
  5. Sağlık bakım hizmetlerinde sağlık ekibi içinde yer alma ve ekip üyeleriyle etkili şekilde çalışabilme
  6. Bireysel ve mesleki açıdan sürekli gelişim gösterebilme, bunun için gereken sorumlulukları üstlenebilme
  7. Hemşirelik bakımı alanındaki güncel gelişmeleri bakıma aktarabilme ve kanıta dayalı hemşirelik bakımı verebilme
  8. Birey, aile, toplum, meslektaşları ve diğer ekip üyeleriyle etkili iletişim kurabilme
  9. Araştırma planlayabilme, yürütebilme, analiz edebilme ve bilimsel ortamlarda sunabilme
  10. Birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, tedavi etme ve rehabilite etmede etkin hemşirelik bakımı verebilmek için temel olan kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme

Başa Dön